آدرس دفتر مرکزی: تهران - یوسف آباد - خیابان ابن سینا - بالاتر از کوچه 21 - پلاک 83 - ساختمان پدید - طبقه دوم - واحد 3

شماره تلفن: 88550791

کد پستی: 1433873937

دورنگار: 88515155